top of page
SW forside.png

SIMON WÅGSHOLM
maleri
"ANTROPOCEN"

UTSTILLINGSÅPNING 13. APRIL

Om oss

Simon Wågsholm (f. 1978) bor og arbeider i Ålesund. Utdannelsen har han fra Ålesund Kunstfagskole, Universitetet i Bergen (Moderne kunst og estetikk) og han har også fått veiledning og korreksjon hos Ørnulf Opdahl.

Wågsholm underviser i maleri og kunstfilosofi ved Ålesund Kunstfagskole.Arbeidene hans består av stiliserte figurasjoner og landskaper i en slags oppløst tilstand. De transparente lagene med maling lar sporene etter prosessen skinne igjennom, og gir samtidig en pekepinn på de ulike nivåene med allegorier og antydninger som også ligger lag på lag. Temaene har sine utspring i problemstillinger rundt økologi; samspillet mellom individet, samfunn og miljø.

»Jeg arbeider med det nære, det jeg møter hver dag, de bildene jeg ser og opplever, fra det øyeblikket jeg våkner til det øyeblikket jeg sovner. Bildene som jeg kanskje ikke reflekterer over i øyeblikket, men som kommer tilbake til meg, igjen og igjen. Gjennom det nære ser jeg refleksjonene av det fjerne, det store bildet, de store bevegelsene, som griper inni det nære, river i det, dytter i det, truer det, som en flodbølge som flommer over føttene mine, som vil slite meg over ende. Det gir meg en trang til å verne, bygge barrikader og emballere. I maleriene og skulpturene reflekterer jeg over disse bevisste og ubevisste sidene i meg. Jeg forsøker å bruke materialer som speiler dette. Fraksjoner av historier som er løsrevet fra sin kontekst, og har mistet sin originale mening, som nå kan skape nye assosiasjoner. Historiene som gjenfortelles og får nytt innhold, som jeg i det maleriske avdekker og overlapper, og skaper rom for refleksjon.Drivkraften i maleriene mine motsetningene som finnes mellom figurasjon og abstraksjon. Jeg opplever at det jeg leter etter finnes i rommet mellom disse ytterpunktene. Dette er også overførbart til hvordan jeg arbeider. Jeg er interessert i hvordan mine malerier skaper assosiasjoner og hvordan de forstås. Hvordan konstruerer vi historier, hvordan vi husker disse og hvordan gjenforteller vi dem? Hvordan farger valg av materialer meningen med arbeidene og historiene de formidler. Det er en ustabilitet i dette hendelsesforløpet som følger oss i alle sammenhenger, om det så er i å fortolke et ord, et maleri, en nyhetsartikkel eller en kultur. Denne ustabiliteten av mening og sannhetsgehalt vekker en interesse i meg, som får meg til å underes over det som jeg møter på min vei. Hvordan påvirker dette oss, hva har det å si for forståelsen av den verden vi lever i?»

ABOUT US

gallery HERVOLD is a new art gallery, located in the center of Stavanger.

 

gallery HERVOLD will be an art gallery for national and international contemporary art by renowned established artists, and younger top relevant artists who are present in our time.

 

gallery HERVOLD conveys visual art, painting and graphics, but also sculpture, installation, ceramic objects, drawing, photography and other art-related contemporary art.

 

Owning art can be one of the most satisfying, enriching and rewarding ways to improve your lifestyle. Whether you are looking for individuality from a work of art or need advice and guidance for an art purchase, our art gallery will give you the inspiration you are looking for. We offer decoration of companies and private homes and are happy to arrange a private viewing in the gallery and home visits to come up with ideas and suggestions.

 

gallery HERVOLD is owned by Jacob Hervold and Birger Hervold, Jacob Hervold is the general manager and the one present in the gallery.

 

gallery HERVOLD does not accept unsolicited exhibition applications.

_____________________

galleri HERVOLD er et nytt kunstgalleri, lokalisert i Stavanger sentrum. 

 

galleri HERVOLD skal være et kunstgalleri for  nasjonal og internasjonal samtidskunst av anerkjente etablerte kunstnere,  og yngre topp aktuelle kunstnere som er i tiden.

 

galleri HERVOLD formidler billedkunst, maleri og grafikk, men også skulptur, installasjon, keramiske objekter, tegning, foto og annen kunstrelatert samtidskunst.

 

Å eie kunst kan være en av de mest tilfredsstillende, berikende og givende måter å forbedre livsstilen din på. Enten du leter etter individualitet fra et kunstverk eller trenger råd og veiledning for et kunstkjøp, vil vårt kunstgalleri gi deg den inspirasjonen du søker. Vi tilbyr utsmykning av bedrifter og private hjem og avtaler gjerne en privat visning i galleriet og hjemmebesøk for å komme med ideer og forslag.  

 

galleri HERVOLD eies av Jacob Hervold og Birger Hervold, Jacob Hervold er dagligleder og driver av galleriet. 

galleri HERVOLD tar ikke imot uoppfordrede utstillingssøknader.

bottom of page