top of page

ANNE-BRIT SOMA REIENES

Anne-Brit Soma Reienes arbeider både skulpturelt og todimensjonalt med leire, hovedsaklig i større format rettet mot utsmykning. Hun har hovedfag fra Keramisk Institutt ved SHKD/KhiB, Bergen og en Master i crafts fra Hungarian State Academy, Budapest. 

 

 

Reienes har deltatt på flere utstillinger i inn- og utland og arbeidet med både offfentlige og private utsmykninger. Hun arbeider også tverrestetisk og performativt med tekst/tegning/material og har tidligere gjort uterom i både teglstein og granitt. 

 

 

Reienes arbeider i eget verksted/atelier ved Mjøsa og er ansatt som Førsteamanuensis i Kunst og Håndverk ved Institutt for Kunstfag og Kulturstudier ved HiNN, Hamar.

Anne Brit Soma Reienes
bottom of page