top of page

STIG ANDRESEN

Stig Andresen er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og arbeider i dag som maler og grafiker. Medlem av Norske Billedkunstnere og Norske grafikere.

Som grafiker arbeider Stig Andresen med litografi og monotypier. Gjennom et formspråk som består av stramme geometriske linjer og organiske flytende former, skaper han abstrakte motiver som kan oppleves som deler av en større helhet, eller et innblikk i en ny, men fremmed verden.

Stig Andresen
bottom of page